De risico’s van de populaire Fatbike: Zo maak je het minder aantrekkelijk!

WhatsApp Image 2024 05 23 at 141055jpg

De opkomst van fatbikes is niet onopgemerkt gebleven, vooral onder jongeren die er graag op rondrijden. Deze elektrische fietsen met brede banden zijn trendy, maar brengen ook mogelijke risico’s met zich mee. Hoe kun je als ouder omgaan met de wens van je kind om op zo’n fatbike te rijden?

Paar jaar terug waren fatbikes nog vrij onbekend, maar nu zijn ze overal. Deze speciale fietsen hebben een opvallende toename van populariteit doorgemaakt in de fietsenbranche.

Wat begon als een fiets voor avonturiers, is nu een trendy modeaccessoire geworden. Ook in stedelijke gebieden kom je ze tegen, waar hun snelheid en brede banden soms voor ongemakken kunnen zorgen.

Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers is vorig jaar aanzienlijk gestegen, deels door de groeiende populariteit van e-bikes.

Deze snelle fietsen waren oorspronkelijk niet ontworpen voor gebruik in steden; ze komen uit Alaska en polaire gebieden waar robuuste fietsen nodig waren vanwege de ijzige terreinen. Hetzelfde gold voor woestijngebieden.

In de beginjaren van de 21e eeuw begonnen e-bikes aan populariteit te winnen, wat leidde tot de ontwikkeling van stevige frames en brede banden die geschikt waren voor ruig terrein. Door toevoeging van elektrische ondersteuning kregen deze fietsen een breder scala aan mogelijkheden.

Hedendaags omarmen niet alleen avonturiers, maar ook jonge stadsbewoners de fatbikes.

Vanwege hun robuuste uitstraling zijn ze populair onder jongeren, maar dit brengt ook overlast en verkeersveiligheidsproblemen met zich mee.

De opkomst van fatbikes wordt door verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen dan ook kritisch bekeken, zoals hij uitlegt aan Metro.


Volgens Tertoolen zijn er veel mensen die de overstap maken van de bromfiets naar de fatbike, met mogelijk gevaarlijk gedrag als gevolg.


Tertoolen benadrukt dat vooral fatbikes zorgen voor ongewenst gedrag omdat jongeren met minimale inspanning kunnen rijden, en zelfs volledig met een gashendel.


Tertoolen uit bezorgdheid over het gedrag en de gevolgen daarvan, waarbij hij wijst op de snelheid en roekeloosheid van fatbikerijders.


Tertoolen merkt op dat groepen jongeren met hun fatbikes vaak voor overlast zorgen doordat ze rondhangen op pleinen. Hij verklaart de populariteit onder jongeren door de stoere uitstraling van fatbikes.


Volgens Tertoolen draait het vooral om het imago, waarbij fatbikes aantrekkelijk zijn vanwege de marketing en het stoere imago dat ze uitstralen.

Er wordt aangegeven dat de helmplicht voor snorfietsen bijdraagt aan de populariteit van fatbikes. Een maatregel die genomen is, betreft het stopzetten van de verkoop van opgevoerde fatbikes.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft in maart een plan gepresenteerd om opgevoerde elektrische fietsen, waaronder fatbikes, aan te pakken. Een van de maatregelen in dit plan is het verbod op opvoersetjes.

Ondanks deze stappen van de overheid, vindt Tertoolen dat er meer gedaan moet worden om overlast en verkeersveiligheid te verbeteren. Hij pleit voor strengere maatregelen, waaronder een helmplicht.

“Met een helmplicht is het gelijk afgelopen. Dan wordt de fatbike minder aantrekkelijk,” veronderstelt hij. “Vooral jongeren willen niet met een helm gezien worden.”

Tertoolen suggereert dat het classificeren van de fatbike als een snorfiets automatisch een helmplicht met zich mee zou brengen, zoals bij andere gemotoriseerde voertuigen.


Vindt andere maatregelen minder geschikt, zoals het instellen van een leeftijdsgrens. “Leeftijd is vaak lastig te beoordelen en handhaving vergt politiecapaciteit.” Volgens hem dragen ouders vooral de verantwoordelijkheid.


Zegt: “De overheid kan regels opstellen die het minder aantrekkelijk maken, maar de ouders zijn primair verantwoordelijk.” Fabrikanten en fietsenmakers zijn volgens hem meer gericht op winst maken en minder op verantwoordelijkheid.


Stelt dat de verantwoordelijkheid bij ouders en opvoeding ligt. Wat te doen als je kind vraagt om een fatbike? “Veel ouders kunnen het niet weerstaan hun kind er een te geven. Groepsdruk speelt een rol.”


Onderstreept het belang van lichaamsbeweging voor jongeren en de risico’s voor de verkeersveiligheid.


Zegt: “De schooljeugd zou weer op de gewone fiets moeten gaan. Ik zou ouders aanraden om hun kind een normale fiets te geven.”


“Volgens Tertoolen is het gebruik van fatbikes op dit moment nadelig voor zowel de gezondheid als het milieu. Hij benadrukt dat er minder getrapt hoeft te worden en dat e-bikes het grootste deel van de dag aan de oplader hangen.”


1. Om de overlast te verminderen kunnen bepaalde maatregelen genomen worden.
2. De inzet van deze maatregelen betekent mogelijk het einde van de fatbike.
3. Het is essentieel om deze regels zo spoedig mogelijk door te voeren.
4. Ik deel volledig deze standpunten.
5. Er valt niets meer aan toe te voegen!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven