Specialisten slaan alarm: duurdere zwemlessen zorgen voor minder kinderen met een zwemdiploma!

zwemles 1jpg

Er is een trend gaande waarbij steeds minder Nederlandse kinderen een zwemdiploma halen vanwege de toenemende kosten van zwemlessen, zo laten specialisten weten.

Voor veel kinderen eindigt het zwemlesavontuur voortijdig doordat hun ouders de verhoogde tarieven niet meer kunnen of willen voldoen.

Onderzoek door Nieuwsuur toont aan dat de prijzen van zwemlessen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen.

Sinds 2018 dienen ouders bijna 30 procent meer te betalen voor zwemlessen. In bepaalde gemeenten is dit zelfs gestegen met 70 procent.

Vergeleken met de gemiddelde prijsstijging van producten en diensten in Nederland, namelijk 21 procent, is de stijging van zwemleskosten opmerkelijk hoog.

Op dit moment bedragen de kosten van een zwemles gemiddeld 12 euro, in tegenstelling tot het vroegere bedrag van 9 euro. Voor het behalen van alleen een A-diploma zijn ongeveer zestig lessen vereist, wat ouders meer dan 700 euro kost.

Volgens directeur Remco Hoekman van het Mulier Instituut, dat sportonderzoek doet, concluderen ouders dat ze de zwemlessen stopzetten, ondanks het belang ervan, zo vertelde hij aan de NOS.

Het streven is dat zwemveiligheid voor iedereen bereikbaar is en dat alle kinderen de kans krijgen om A-, B- en C-diploma’s te behalen,” aldus de bron.

Volgens CBS-gegevens is het percentage kinderen zonder zwemdiploma gestegen van 6 procent in 2018 naar 13 procent.

De hogere energietarieven dragen voornamelijk bij aan de stijgende kosten van zwembaden, aangezien het behouden van warmte en hygiëne een kostbare zaak is.

Hoewel zwembaden in 2022 een noodfonds van 207 miljoen euro ontvingen van de overheid, blijven er uitdagingen, zoals stijgende personeelskosten en een tekort aan badmeesters.


Een optie die sommige gemeenten aanbieden is het ondersteunen van ouders bij de financiële last van zwemlessen voor hun kinderen.


Echter blijkt het dat niet alle gemeenten in Nederland een dergelijk fonds hebben en niet alle ouders die financiële steun nodig hebben, er gebruik van maken. Dit probleem baart het Mulier Instituut zorgen:


“Om de ongelijkheid te verminderen, zouden gemeenten armoederegelingen breder toegankelijk moeten maken. De toegang tot deze regelingen zou niet afhankelijk moeten zijn van de woonplaats van mensen.”


1. Het bedrag voor een enkele zwemles is opvallend hoog tegenwoordig!
2. De sterke prijsstijging maakt zwemlessen voor velen onbetaalbaar.
3. Dit is het gemiddelde bedrag om een A-diploma te behalen…
4. Zwemveiligheid is cruciaal maar wordt voor velen onbetaalbaar.
5. De gestegen prijzen zijn alarmerend hoog!

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven