Goed nieuws voor mensen die een uitkering krijgen: Vanaf juli 2024 wordt dit bedrag netto uitbetaald!

porjpg

In Nederland staan er op 1 juli 2024 opnieuw financiële veranderingen gepland. Het minimumloon zal worden verhoogd, wat automatisch ook het bijstandsniveau zal verhogen. Wat houdt dit precies in voor personen die een bijstandsuitkering ontvangen?

Diverse uitkeringen vallen onder de noemer bijstandsuitkeringen, die worden gereguleerd door wetten zoals de Participatiewet, Algemene Ouderdomswet, Ziektewet en Werkloosheidswet.

Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat per 1 juli zal stijgen van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur.

Volgens de Rijksoverheid zullen ook de bijstandsuitkeringen hierdoor stijgen, waardoor ontvangers meer financiële ondersteuning kunnen verwachten.

Op dit moment ontvangen alleenstaanden en alleenstaande ouders een netto bijstandsuitkering van 1308,45 euro per maand. Deze som bestaat uit een uitkering van 1243,03 euro per maand en 65,42 euro vakantiegeld.

Voor samenwonenden of gehuwden betreft de totale bedrag.

1. De hoogte van het bedrag is gestegen, maar het valt per persoon lager uit: €1869,21 netto per maand, bestaande uit €1775,75 uitkering en €93,46 vakantiegeld.

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering zijn er bepaalde grenzen wat betreft het eigen vermogen.

contant geld uit de muur te trekken in 2024!

Voor alleenstaanden zonder koophuis geldt bijvoorbeeld een maximum van €7.575 aan eigen vermogen. Gehuwden of samenwonenden mogen maximaal €15.150 aan eigen vermogen hebben.

Naast bijstandsuitkeringen zal ook de AOW per 1 juli stijgen. De hoogte van deze uitkering varieert per huishoudsituatie, waarbij gehuwden en samenwonenden meer ontvangen dan alleenstaanden, en specifieke regels gelden voor huishoudens waarvan één partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Voor alleenstaanden zal de bruto AOW-uitkering per 1 juli 2024 €1642,59 bedragen, terwijl samenwonenden of gehuwden €1.117,93 kunnen verwachten.

1. Dit gaat er veranderen voor mensen in de bijstand:
2. De bijstand maar ook de AOW stijgt per 1 juli.
3. Het eigen vermogen mag niet boven deze grenzen komen:
4. Dit gaat een persoon per maand meer krijgen:
5. De bijstandsuitkering zal met dit bedrag omhoog gaan:

author avatar
Mischa P.
Hoi. Ik ben Mischa P., altijd nieuwsgierig en vol vragen. Als onderzoeksjournalist duik ik diep in elk verhaal, op zoek naar de naakte waarheid. Dit artikel? Een klein stukje van mijn wereld, recht uit het hart.
Scroll naar boven